13 lutego 2017

Kalendarz wyborczy

Andrzej Sawoni

prezes ORL w Warszawie

Znamy już kalendarz wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy i Krajowy Zjazd Lekarzy na VIII kadencję. Przed nami – do wiosny 2018 r. – kilkanaście gorących wyborczych miesięcy. Podkreślam znaczenie tego okresu, gdyż wybory są podstawą demokracji. Doceniajmy tę wartość. Ponad ćwierć wieku temu odrodził się w Polsce samorząd lekarski, lekarze i lekarze dentyści zyskali swoją reprezentację. Głos środowiska lekarskiego jest słyszalny i ma swoją moc. Zachęcam koleżanki i kolegów do wspierania idei wyborów oraz do czynnego w nich udziału – głosowania i kandydowania. Im więcej każdy z nas wniesie pomysłów i energii do działania, tym nasza organizacja będzie silniejsza. W obliczu mnożących się problemów, z którymi mierzy się polski system ochrony zdrowia, siła i wspólnota samorządu lekarskiego są nam tym bardziej potrzebne. Przed nami miesiące wielu zmian w systemie ochrony zdrowia. Czekają na nie lekarze, przedstawiciele innych zawodów medycznych i pacjenci. Zapowiadanym zmianom jak zawsze towarzyszą nadzieje i obawy. Niestety, wiele ministerialnych propozycji rozwiązań w zakresie organizacji opieki zdrowotnej nie spełnia oczekiwań środowiska lekarskiego. Wyrazem tych obaw jest chociażby stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie sieci szpitali. Samorząd lekarski podkreśla, że planowanie zmian w sytuacji, gdy nie zapewnia się dostatecznego finansowania ochrony zdrowia, prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. A przecież pamiętać trzeba też o problemach kadrowych: o braku lekarzy wielu specjalności, o starzejącej się kadrze lekarskiej, o emigracji młodych. Oczekujemy pilnego wypracowania rozwiązań i konkretnych działań, które sytuację zmienią, a młodym adeptom uczelni medycznych zagwarantują godziwe nie tylko zarobki, ale też warunki pracy i kształcenia specjalizacyjnego w Polsce. Inaczej nie zapewnimy ciągłości lekarskich pokoleń w naszych szpitalach i gabinetach, a tym samym nie rozwiążemy problemu kolejek do lekarzy. Chciałbym, i życzę im tego, aby młodzi lekarze po latach pracy zawodowej mogli cieszyć się takim benefisem, jaki obchodził prof. Jerzy Woy-Wojciechowski w styczniu 2017 r. Nasza Izba czynnie wsparła te obchody. Profesor, wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, był orędownikiem idei odrodzenia izb lekarskich. To dzięki takim jak on osobom, które dostrzegały znaczenie zorganizowania się samorządu zawodowego, obecnie możemy przygotowywać i przeprowadzać wybory na kolejną kadencję. Dzięki wspólnemu wysiłkowi zaangażowanych w pracę na rzecz izb lekarskich możemy domagać się od decydujących o systemie ochrony zdrowia uwzględniania postulatów lekarzy i lekarzy dentystów. Pamiętajmy, że razem jesteśmy siłą. ■

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum