Biuro Pośrednictwa Pracy OIL

Przejdź bezpośrednio do ofert pracy
Biuro Pośrednictwa Pracy OIL w Warszawie zaprasza podmioty lecznicze, wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, do składania ofert pracy dla lekarzy i innych zawodów medycznych. Publikacja ofert na stronie internetowej Izby jest bezpłatna.
Pobierz formularz zgłoszenia oferty pracy:   format .PDF   –   format .DOC
Prosimy o kontakt w godz. 9.00 – 15.00;     tel. 22 54 28 330;     fax 22 54 28 341,    e-mail: praca@oilwaw.org.pl

Oferty pracy