5 września 2022 - CHIRURG OGÓLNY

Lekarz chirurg ogólny

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie; 02-507 Warszawa ul. Wołoska 137

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza chirurga ogólnego.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii. Wymiar czasu pracy - do uzgodnienia. Rodzaj umowy - kontrakt. Proponowana stawka - 180 zł.

Kontakt
tel. 47 7221916 – Ireneusz Ziobrowski
zofia.felczak@cskmswia.gov.pl