1 września 2022 - CHOROBY PŁUC

Lekarz choroby płuc dla dzieci

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc dla dzieci.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - SPZOZ Warszawa-Ursynów. Wymiar czasu pracy - Do uzgodnienia. Rodzaj umowy - Do uzgodnienia. Proponowana stawka - Do uzgodnienia.

Kontakt
Tel. 725-705-905
praca@zozursynow.pl