15 czerwca 2021 - CHOROBY WEWN.

Lekarz choroby wewn.

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W.Orłowskiego CMKP

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza specjalistę - choroby wewn.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Oddział kliniczny Neurologii i Epileptologii. Wymiar czasu pracy - Konsultacje dla pacjentów Kliniki Neurologii i Epileptologii. Rodzaj umowy - Umowa zlecenie lub umowa kontraktowa. Proponowana stawka - 70,00 za 1 konsultację.

Kontakt
Tel. 22 58 41 128
kl.neurologii@szpital-orlowskiego.pl