22 czerwca 2021 - CHOROBY WEWN.

Lekarz choroby wewnętrzne

Miejsce pracy
Mazowieckie

Nazwa i adres
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1 13-200 Działdowo

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza choroby wewnętrzne.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Wieloprofilowy Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym, Reumatologicznym. Wymiar czasu pracy - dowolny- Rodzaj umowy - dowolny (umowa o pracę / kontrakt / zlecenie)- Proponowana stawka - do uzgodnienia-

Kontakt
tel. 23 697 22 11 wew. 199, 263, 108
sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl