15 kwietnia 2021 - LEKARZ

Lekarz do pracy w POZ

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy ul. gen. M.C. Coopera 5, 01-315 Warszawa

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza do pracy w POZ.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, Przychodnia Rejonowa przy ul. 1 Sierpnia 36A, Przychodnia Rejonowa przy ul. Cegielnianej 8 Wymiar czasu pracy - Do uzgodnienia. Rodzaj umowy - Do uzgodnienia. Stawka - Do uzgodnienia. Warunki - Do uzgodnienia.

Kontakt
tel. 22 638-90-55,
sekretariat@zozbemowo.pl