6 kwietnia 2021 - LEKARZ

Lekarz kwalifikujący do szczepień przeciwko COVID-19

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39

Kom. Zatr.
zatrudni lekarzy kwalifikujących do szczepień przeciwko COVID-19

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - SZPZLO Warszawa Praga Południe. Wymiar czasu pracy - Wymiar zatrudnienia do uzgodnienia. Rodzaj umowy - Do uzgodnienia. Proponowana stawka - Do uzgodnienia.

Kontakt
Dyrektor ds. Lecznictwa Tel. 22 – 813 30 51
sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl