20 września 2022 - LARYNGOLOG

Lekarz laryngolog

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o., ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, albo lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie otorynolaryngologii. .

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Centrum Medyczne Polskiego Związku Głuchych Sp. z o.o., ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa. Wymiar czasu pracy - 0,5 etatu. Rodzaj umowy - Na podstawie działalności gospodarczej, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna. Proponowana stawka - Do uzgodnienia.

Kontakt
rekrutacja@pzgwaw.home.pl