17 stycznia 2023 - PEDIATRA

Lekarz pediatra

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SP ZOZ, ul. Madalińskiego 25; 02-544 Warszawa

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii. Sprawowanie opieki lekarskiej, w tym pełnienie dyżurów medycznych.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Oddział Pediatrii. Wymiar czasu pracy - do uzgodnienia. Rodzaj umowy - umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna – forma zatrudnienia do uzgodnienia. Proponowana stawka - miesięczna lub godzinowa w zależności od formy zatrudnienia.

Kontakt
tel. 22 45 02 310, 22 45 02 207
kadry@szpitalmadalinskiego.pl