20 grudnia 2022 - PSYCHIATRA

Lekarz psychiatra

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe ul. Krypska 39

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza psychiatrę.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - SZPZLO Warszawa Praga Południe. Wymiar czasu pracy - Do uzgodnienia. Rodzaj umowy - Umowa o pracę, kontrakt (do uzgodnienia). Proponowana stawka - Do uzgodnienia.

Kontakt
Dyrektor ds. Lecznictwa Tel. 22 – 813 30 51
sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl