25 lutego 2021 - RADIOLOG

Lekarz radiolog

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

Kom. Zatr.
zatrudni specjalistę w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.

Uwagi

Info

Kontakt
tel. 725 705 905
kadry@zozursynow.pl