16 czerwca 2021 - LEKARZ

Lekarz systemu

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie, ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza systemu.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Zespoły Ratownictwa Medycznego WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie. Wymiar czasu pracy - Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie. Rodzaj umowy - Kontrakt. Proponowana stawka - Do uzgodnienia.

Kontakt
Telefon: (22) 52 51 243
michal.kupczak@meditrans.waw.pl