28 grudnia 2022 - WSZYSTKO

Lekarz - udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej

Miejsce pracy
Mazowieckie

Nazwa i adres
Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu 05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4

Kom. Zatr.
Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej : 1. Lekarzy , 2. Lekarzy specjalistów, 3. lekarzy w trakcie specjalizacji ;

Uwagi

Info
Wymiar czasu pracy - do uzgodnienia. Rodzaj umowy - Umowa cywilnoprawna. Proponowana stawka - do ustalenia (negocjacje).

Kontakt
Jadwiga Pachała 88 33 57 294; 22 731 97 77 sgpzozblonie@interia.pl
kadry@przychodniablonie.pl