3 stycznia 2023 - USG

Lekarz wykonujący USG

Miejsce pracy
Warszawa

Nazwa i adres
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36

Kom. Zatr.
zatrudni lekarza ultrasonografistę.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - SZPZLO Warszawa - Ochota. Wymiar czasu pracy - Do indywidualnego uzgodnienia. Rodzaj umowy - Do indywidualnego uzgodnienia. Proponowana stawka - Do indywidualnego uzgodnienia.

Kontakt
tel. 22 822 38 94