22 czerwca 2021 - LEKARZ

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Miejsce pracy
Mazowieckie

Nazwa i adres
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1 13-200 Działdowo

Kom. Zatr.
zatrudni - zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej.

Uwagi

Info
Komórka zatrudniająca - Dyrekcja. Wymiar czasu pracy - 1 etat. Rodzaj umowy - umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Proponowana stawka - do uzgodnienia.

Kontakt
tel. 23 697 22 11 wew. 199, 263, 108
sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl