25 sierpnia 2015

55 milionów do zwrotu

Skutki finansowe kontroli, które przeprowadziły wojewódzkie oddziały NFZ, określone w wystąpieniach pokontrolnych w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły łącznie 55 021 526,64 zł.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w czasie kontroli świadczeniodawców nie ulegają zmianie w ostatnich latach i są podobne we wszystkich rodzajach świadczeń. Są to:

  • nieprawidłowa klasyfikacja hospitalizacji do grup JGP,
  • rozliczanie w tzw. ruchu międzyoddziałowym,
  • wykazywanie jako hospitalizacji świadczeń, które mogły być wykonane w warunkach ambulatoryjnych,
  • brak w dokumentacji medycznej potwierdzenia udzielonych świadczeń/porad,
  • brak określonych w typie porady badań diagnostycznych,
  • braki w wymaganym sprzęcie,
  • brak wymaganych kwalifikacji personelu,
  • nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • brak aktualizacji zasobów sprzętowych i personelu (harmonogram-zasoby),
  • nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących.

Kontrole koncentrowały się głównie na tych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, gdzie zaangażowane były największe środki finansowe oraz gdzie ryzyko wystąpienia nieprawidłowości było najwyższe.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum