27 lutego 2017

850 tys. euro z UE na opiekę medyczną nad dziećmi w Polsce i na Litwie

Dwa podlaskie i dwa litewskie szpitale dostaną blisko 850 tys. euro z UE z programu transgranicznego na poprawę opieki medycznej nad dziećmi. Kupowany będzie sprzęt medyczny, lekarze będą się szkolić.

W programie biorą udział szpitale wojewódzkie z Białegostoku i Suwałk (podlegają samorządowi województwa podlaskiego) oraz litewskie z Alytusa i Mariampola.

Wartość ogólna projektu to ok. 1 mln euro. 850 tys. euro to środki z UE z programu Interreg V-A Litwa-Polska. 85 proc. to pieniądze na inwestycje, pozostałe na szkolenia i inne działania. Projekt będzie realizowany do końca 2018 r.

Więcej w Onet.pl

Archiwum