27 lutego 2019

9 miesięcy na dostosowanie wymagań technicznych dla systemów usługodawców

Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowały „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”. O tym, co to za dokument, jakie kwestie reguluje i do kogo jest skierowany – mówi dyr. CSIOZ Bartłomiej Wnuk.

Zgodnie z zapisami art. 8b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, MZ i CSIOZ 6 lutego br. opublikowały „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców”.

Oznacza to, że Usługodawcy w terminie 9 miesięcy od dnia opublikowania ww. dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Zdrowia są zobowiązani zapewniać zgodność swoich systemów teleinformatycznych ze wskazanymi w dokumencie wymaganiami.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum