29 lipca 2015

940 mln zł na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek

Minister zdrowia proponuje przeznaczenie na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek środków w wysokości około 940 mln zł w okresie od września 2015 do grudnia 2016 roku oraz środków w wysokości około 1,5 mld zł w 2017 roku.

Kwota proponowana przez resort zdrowia uwzględnia możliwości finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort proponuje zróżnicowanie podwyżek na poziomie podmiotu leczniczego w zależności od oceny jakości pracy pielęgniarek i położnych. OZZPiP postuluje podwyżki w wysokości 1500 zł dla każdej pielęgniarki. Realizacja tego postulatu kosztowałaby rocznie ok. 4 mld zł i, jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, zdecydowanie przekracza możliwości finansowe NFZ.

Aktualnie przedmiotem negocjacji są przepisy projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostało skierowane do konsultacji zewnętrznych z 30-dniowym terminem zgłaszania uwag.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum