19 kwietnia 2017

Absolwenci medycyny mogą nie zdążyć się zgłosić na LEK i LDEK

Tegoroczni absolwenci medycyny mogą nie zdążyć złożyć wniosku o zdawanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK). Termin przesunięto z 15 lipca na 30 czerwca, a ostatnie egzaminy na niektórych uczelniach są na początku lipca.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum