7 maja 2015

Agresywny pacjent? Nie trzeba go przyjmować w POZ

Jeśli lekarz POZ uzna, że nie ma szans na porozumienie z pacjentem, może go skreślić ze swojej listy. O takim rozwiązaniu informuje Rynek Zdrowia.

Podaje wykładnię NFZ, zgodnie z którą lekarz może powołać się na par. 4 ust. 9 i 10 umowy o udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ.

Pozwala on na odstąpienie od leczenia z ważnych przyczyn, o ile nie zachodzi obawa, że zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Lekarz powinien o swojej decyzji dostatecznie wcześnie uprzedzić pacjenta i wskazać mu możliwości uzyskania pomocy w innym miejscu. Ma też obowiązek uzasadnić odstąpienie od leczenia w dokumentacji medycznej. Wykreślenie chorego z listy wraz z uzasadnieniem należy zgłosić do NFZ.

Więcej na portalu Rynku Zdrowia

jw

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum