25 czerwca 2015

Aneksy do kontraktów dla pielęgniarek

Jak poinformował wiceminister zdrowia Cezary Cieślukowski, obecnie trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Resort planuje wprowadzenie do rozporządzenia zapisów, które dadzą prezesowi NFZ możliwość uruchomienia środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w szpitalach. Oddziały NFZ będą zawierały aneksy do bieżących kontraktów ze szpitalami. Środki na wynagrodzenia mają być rozdzielane proporcjonalnie do ilości zatrudnionych pielęgniarek.

Resort przygotuje również propozycję porozumienia, jakie mogłoby być zawarte pomiędzy dyrekcją szpitala, a reprezentacją pielęgniarek i położnych; wiceminister zaznaczył jednak, że dokument ten nie jest „wymogiem formalno-prawnym”.

Cały materiał.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum