2 stycznia 2017

Anestezjolodzy: brak oddziałów intensywnej terapii zagraża pacjentom

Brak oddziałów intensywnej terapii w szpitalach powiatowych może zwiększyć umieralność pooperacyjną chorych – alarmuje Związek Zawodowy Anestezjologów.

Resort zdrowia zignorował uwagi anestezjologów zgłoszone w konsultacjach społecznych do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. sieć szpitali z gwarancją finansowania ze środków publicznych. Szpitale pierwszego poziomu, głównie powiatowe i gminne, nie będą musiały posiadać oddziału intensywnej terapii. Zdaniem anestezjologów zagraża to bezpieczeństwu pacjentów. Zgodnie z opublikowaną w kwietniu zeszłego roku „Mapą potrzeb zdrowotnych dla Polski” umieralność pooperacyjna wynosi obecnie 6,3 proc. dla pacjentów z chorobami układu nerwowego, 4,2 proc. z chorobami układu pokarmowego i 1,9 proc. z chorobami układu kostno-szkieletowego.

Więcej na w Rzeczpospolita

Archiwum