11 maja 2017

Apel do europosłów o śledztwo w sprawie giganta chemicznego Monsanto

Europejskie organizacje ochrony zdrowia zaapelowały do europosłów o powołanie komisji Parlamentu Europejskiego do zbadania, czy koncern chemiczny Monsanto, producent herbicydu glifosat, nie manipulował raportami dotyczącymi szkodliwości tej substancji.

W marcu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) wydała opinię, z której wynikało, że „dostępne dowody naukowe nie pozwalają sklasyfikować glifosatu jako substancji kancerogennej, mutagennej albo szkodliwej dla rozrodczości”.

W ubiegłym roku odmienne opinie na temat szkodliwości glifosatu wydały dwie różne instytucje. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowała glifosat jako substancję „prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi”. Natomiast Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), organ doradczy Komisji Europejskiej orzekł, że herbicyd nie był szkodliwy dla ludzi. Opinia ECHA dała Komisji Europejskiej zielone światło na przedłużenie autoryzacji na stosowanie glifosatu w Unii.

Więcej w serwisie wgospodarce.pl

Archiwum