18 grudnia 2018

Apel NRL ws. profilu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz do Ministra Zdrowia, aby w rozporządzeniu określającym standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty, które zostanie wydane na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie, wyższym i nauce, profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym został określony jako ogólnoakademicki.

Rada zwraca uwagę, że obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z 2018 poz. 345) w przypadku studiów na kierunku lekarskim określa, że studia te mają profil ogólnoakademicki, natomiast nie określa, jaki jest profil studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum