31 października 2017

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec nowym rzecznikiem praw pacjenta

Jak poinformowało nas Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 27 października prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 30 października na stanowisko rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Tym samym Krystyna Barbara Kozłowska przestała pełnić obowiązki RPP.

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec był jednym z 3 kandydatów, pełnił m.in. funkcję głównego specjalisty w biurze Rzecznika Finansowego.

Do zadań rzecznika praw pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Rynek Zdrowia

Archiwum