8 sierpnia 2017

Będzie Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustawy o państwowym ratownictwie medycznym wszyscy kandydaci na ratowników będą musieli zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). Dawniej, do 2014 r., egzamin państwowy zdawali tylko absolwenci dwuletniego studium policealnego. Teraz jednak ratownikiem można zostać dopiero po studiach wyższych, a resort zdrowia postanowił przetestować wiedzę wszystkich kandydatów na ratowników.

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie PERM, który właśnie trafił do konsultacji społecznych, kandydat odpowie na 100 pytań. 23 dotyczyć będzie medycznych czynności ratunkowych, 20 medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, pięć medycyny katastrof i trzy ginekologii i położnictwa. Łącznie ratownik będzie musiał wykazać się wiedzą z 13 dziedzin medycyny i prawa medycznego.

Egzamin, podobnie jak Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin końcowy (LDEK), przeprowadzi Centrum Egzaminów Medycznych (CEM).

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum