10 lipca 2017

Będzie system do śledzenia fałszywych leków

Nowo powołana agencja weryfikacji autentyczności leków dopilnuje, by od lutego 2019 r. każde opakowanie oznaczano kodem. To realizacja tzw. unijnej dyrektywy fałszywkowej.

Obowiązek powołania przez kraje Unii Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (National Medicines Verification Organisation – NMVO) wynika z z dyrektywy unijnej 2011/62/EU, zwanej dyrektywą fałszywkową i implementującej ją do polskiego prawa nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne z 19 grudnia 2014 r.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) w krajach wysoko rozwiniętych podrabianych może być 1 proc. leków sprzedawanych w aptekach i nawet 50 proc. sprzedawanych przez internet.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum