15 lipca 2015

Brak anestezjologów problemem przy znieczuleniach zewnątrzoponowych

W opinii Fundacji Rodzić po ludzku liczba anestezjologów w Polsce jest zbyt mała, aby pokryć zapotrzebowanie kobiet na redukcję bólu podczas porodu.

Od niedawna znieczulenie zewnątrzoponowe zaczęło być refundowane, jednak to nie wystarczy. Fundacja podkreśla, że każda rodząca w Polsce powinna mieć prawo do korzystania z wybranych przez siebie metod łagodzenia bólu porodowego – niefarmakologicznych i farmakologicznych. Sytuacja, w której o możliwości rodzenia bez bólu decyduje zasobność portfela, stanowi naruszenie praw pacjenta.

FRPL zwraca uwagę, że nadal nie powstał dokument, który regulowałby kwestie podawania znieczulenia zewnątrzoponowego od strony medycznej.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum