8 grudnia 2017

CBA oceniło programy e-Zdrowie

Większość systemów informatycznych w służbie zdrowia tylko w niewielkim stopniu jest wykorzystywana przez pacjentów lub lekarzy – taką ocenę przedstawiło w Sejmie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Efektem czynności kontrolnych jest 16 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa (12 z nich dotyczy wprost instytucji zarządzających). Toczy się osiem postępowań przygotowawczych m.in. wobec członków zarządów i pracowników urzędów marszałkowskich w sprawie np. działania na szkodę interesu publicznego, nieprawidłowego wydania decyzji, niegospodarności.

Szczególnym zainteresowaniem objęto m.in. budowę systemów informatycznych w służbie zdrowia (programy e-Zdrowie). – Była to pierwsza kontrola systemów wdrożonych w ramach e-Zdrowia – wyjaśnił Ernest Bejda, szef CBA.

Więcej.

Archiwum