8 czerwca 2017

CBOS zapytał, Polacy odpowiedzieli: …i żeby moje dzieci zostały lekarzami

Medycyna to dziedzina z najlepszymi perspektywami, szczególnie dla kobiet – wynika z badania CBOS. Polacy uważają, że do odniesienia sukcesu zawodowego konieczne są przede wszystkim wiedza i umiejętności.

Aby sprawdzić, jakie profesje gwarantują, według badanych, najlepsze perspektywy zawodowe, CBOS zapytał, jakich zawodów pragnęliby dla swoich dzieci.

Podobnie jak przed ośmioma laty, kiedy poprzednio badano tę kwestię, najpopularniejszym wyborem są zawody medyczne (34 proc.), a szczególnie lekarskie (28 proc.). Na drugim miejscu plasują się zajęcia techniczne (wymagające wykształcenia politechnicznego lub technicznego), a na trzecim – prawnicze.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum