17 stycznia 2017

Coraz więcej pacjentów zgłasza niepożądane działania leków

W zeszłym roku działania niepożądane leków zgłosiło o 30 procent więcej pacjentów niż rok wcześniej – informuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

– Zgłaszanie działań niepożądanych jest bardzo ważne, dzięki temu leki, które stosujemy stają się coraz bardziej bezpieczne. Każde takie zgłoszenie jest analizowane przez ekspertów naszego Urzędu i wzbogaca naszą wiedzę o działaniu i skuteczności a szczególnie o bezpieczeństwie produktów leczniczych – podkreśla Grzegorz Cessak prezes URPL.

Zgodnie z unijnymi przepisami od 13 listopada 2013 roku, każdy pacjent ma prawo opisać i zgłosić działanie niepożądane, które wystąpiło u niego lub osoby, którą się opiekuje na przykład dziecka, czy osoby niepełnosprawnej. Wcześniej mogli to robić wyłącznie pracownicy ochrony zdrowia.

Artykuł publikuje serwis Polityka Zdrowotna

Archiwum