6 maja 2020

COVID-19 chorobą zawodową: co może zyskać lekarz, decydując się na przeprowadzenie takiego postępowania

Czy COVID-19 jako choroba zawodowa może dotyczyć każdego lekarza? Co lekarz musi zrobić, żeby wszcząć postępowanie o stwierdzenie choroby zawodowej i jakie świadczenia z tego tytułu mogą mu przysługiwać?

(…) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 30 marca 2020 r. skierowało apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową. W apelu tym zwrócono się o odrębne wyszczególnienie COVID-19 w wykazie chorób zawodowych. Minister zdrowia nie uwzględnił tego postulatu. Nie oznacza to jednak, iż COVID-19 nie może zostać uznana za chorobę zawodową. W odpowiedzi na ów apel Ministerstwo Zdrowia poinformowało bowiem, iż nie widzi podstaw do zmiany prawa poprzez dopisanie w wykazie chorób zawodowych choroby COVID-19, albowiem jest to choroba zakaźna, która jako taka za zawodową może zostać uznana.

Źródło.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum