1 marca 2017

Ćwiczenia mogą spowolnić starzenie mózgu nawet o 10 lat

Mózgi seniorów, którzy regularnie wykonują ćwiczenia, są o 10 lat młodsze niż ich rówieśników ćwiczących mało lub wcale. Zdaniem autorów pracy, opublikowanej na łamach „Neurology”, sugeruje to, że regularna intensywna aktywność fizyczna może pomóc zmniejszyć koszty związane z leczeniem demencji

Zespół dr. Wrighta przeanalizował dane na temat częstości oraz intensywności ćwiczeń wśród 876 uczestników Northern Manhattan Study. Po około siedmiu latach wszyscy przeszli pierwszy test na zdolności pamięciowe i sprawność myślenia (np. zapamiętywanie listy słów). Wykonano im również rezonans magnetyczny (MRI) mózgu. Po kolejnych pięciu latach testy oceniające zdolności poznawcze powtórzono.

Analiza przeprowadzona wyłącznie w grupie, która początkowo nie miała problemów z pamięcią i innymi zdolnościami poznawczymi, wykazała, że u osób, które ćwiczyły mało lub wcale, pogarszały się one znacznie szybciej w okresie pięciu lat niż u osób ćwiczących intensywniej. Naukowcy ocenili, że mózgi osób z grupy mało ćwiczącej lub niećwiczącej były średnio o 10 lat starsze niż osób bardzo aktywnych. W analizie uwzględniono znane czynniki wpływające na zdrowie mózgu, takie jak palenie papierosów, picie alkoholu w nadmiarze, występowanie nadciśnienia tętniczego oraz wskaźnik masy ciała (BMI).

Więcej w Gazeta Wyborcza

Archiwum