30 maja 2017

Członkowie komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych poszukiwani

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ogłosiło nabór na kandydatów na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby ubiegać się o stanowisko trzeba:

a) posiadać co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych i zatrudnienie przez okres co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych lub

b) posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia i tytułu magistra lub równorzędnego w dziedzinie nauk medycznych i wykonywanie zawodu medycznego przez okres co najmniej 5 lat albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk medycznych.

Ponadto, w procesie naboru, BRPP sprawdzi wiedzę kandydata z zakresu praw pacjenta.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca 2017 roku. Ogłoszenie dotyczy wszystkich wojewódzkich komisji.

Informację publikuje Medexpress

Archiwum