14 grudnia 2018

Czy będzie nowa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty?

Dwieście stron nowych przepisów – to efekt pracy zespołu, który przez ostatnie miesiące pracował nad nowelizacją przepisów dotyczących pracy lekarzy. Oprócz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w której mają zajść fundamentalne zmiany, przewidziane są zmiany w szeregu innych aktów prawnych.

Wśród najważniejszych zmian, jakie zaproponuje ministrowi zespół, są:

  • podział stażu podyplomowego na moduł stały i 12-tygodniowy moduł personalizowany,
  • ogólnopolski nabór na specjalizacje w oparciu o listę rankingową,
  • redukcja liczby specjalizacji, które można odbywać po stażu podyplomowym i likwidacja kilku specjalizacji, które staną się umiejętnościami,
  • uregulowanie kwestii wynagrodzeń dla wszystkich grup lekarzy,
  • przebudowa modelu egzaminów lekarskich,
  • wyznaczenie nowej ścieżki zawodowej lekarzy,
  • wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
  • doprecyzowanie przepisów prawa pracy i dyżurów medycznych,
  • wprowadzenie Państwowego Egzaminu Modułowego (PEM), po którym lekarz będzie mógł na siebie kontraktować świadczenia.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum