22 czerwca 2015

Czy dyscyplinarne sądy lekarskie muszą się kierować kodeksem postępowania karnego?

Po piątkowym orzeczeniu jakie zapadło w Sądzie Najwyższym okazuje się, że tak, a oprócz tego składy orzekające muszą zapewnić obwinionemu koledze prawo do rzetelnego wyroku i nie mogą ferować wyrokiem przed pójściem na naradę.

Sprawa dotyczyła lekarza z woj. świętokrzyskiego, który nie zlecił swojej pacjentce odpowiednich badań i zbyt późno wykryto u niej chorobę wskutek której zmarła.

Rodzina wniosła skargę do Okręgowej Izby Lekarskiej w Kielcach, a OSL w Kielcach uznał kardiologa za winnego i ukarał naganą. Lekarz się odwołał do Naczelnego Sądu Lekarskiego, który podtrzymał stanowisko sądu z Kielc. Kardiolog, zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, wniósł więc o kasację do SN, motywując to pozbawieniem prawa do rzetelnego i obiektywnego procesu. SN przychylił się do argumentów uznając, że obwiniony ma prawo do rzetelnego procesu także w postępowaniu korporacyjnym, które jest prowadzone w izbie lekarskiej, a lekarze zasiadający po przeciwnej stronie powinni dopuszczać wnioski dowodowe.

Cały materiał.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum