3 czerwca 2015

Czy samodzielne dyżury rezydentów są zgodne z prawem?

Specjaliści uważają, że nie, jednak prawnicy są innego zdania, bo w myśl obowiązujących przepisów lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne co do zasady może pełnić samodzielnie dyżury, jeśli kierownik szkolenia uzna, że jest na to gotowy.

Wskazuje na to wprost przepis rozporządzenia ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z §15 ust.2 p. 6 tego rozporządzenia: W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru.

Wątpliwości dotyczące dostatecznego przygotowania rezydentów, którzy są niekiedy przymuszani do pełnienia samodzielnych dyżurów, ma OZZL.

Więcej w Rynku Zdrowia.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum