23 marca 2017

Dane niezaszczepionych dzieci mogą być udostępniane inspektorom sanitarnym

Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.

GIODO zwrócił jednak uwagę na kształt powołanych regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Zastrzeżenia organu budzi w szczególności fakt, iż zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, o którym mowa w załączniku nr 4 do wskazanego rozporządzenia, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych. W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia wystąpienie z postulatem o wyraźne uregulowanie w przepisach rangi ustawy kwestii przekazywania przez podmioty lecznicze informacji o niezaszczepionych pacjentach do PPIS. W odpowiedzi na inicjatywę GIODO, Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, iż podejmie takie działania.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum