2 czerwca 2015

Dane o ubezpieczeniu studentów mają przekazywać do NFZ uczelnie

Uczelnie za pomocą systemu POL-on będą zgłaszać studentów do ubezpieczenia.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej gwarantuje młodzieży uczącej się do 26. roku życia prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Wg Bożeny Janickiej, informacje, których dostarczą uczelnie wyższe o swoich studentach, będą wiarygodne z racji tego, że w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat, część osób nie kontynuuje nauki po skończeniu szkoły średniej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o świadczeniach, prawo do bezpłatnego leczenia ma młodzież ucząca się, ale rodzic musi zgłosić do ubezpieczenia kształcącego się syna czy córkę. Wielu rodziców zapomina o tym obowiązku i w rezultacie studenci podświetlają się w eWUŚ na czerwono. Częściowo jest to też wina ZUS, który przekazuje do NFZ nieaktualne dane o ubezpieczonych.

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum