11 kwietnia 2017

Debata na temat opieki kompleksowej w kardiologii

Wprowadzenie koordynowanej opieki nad pacjentem nie wystarczy. Potrzebne są nowe technologie i leki.

Do takiego wniosku doszli uczestnicy debaty „Opieka kompleksowa w kardiologii – dokąd zmierzamy?”, która odbyła się podczas XXI Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej WCCI w Warszawie.

Zdaniem specjalistów program koordynowanej opieki dla pacjentów po zawale serca (KOS-zawał) jest dobrze skonstruowany, a osobny system finansowania i premie za odpowiednio wczesne skierowanie pacjenta na rehabilitację zachęcą szpitale do odpowiedniego leczenia pacjentów.

Profesor Robert Gil, dyrektor WCCI, kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie zauważył, że na wdrożenie programu przygotowanych jest 30–40 proc. szpitali. – Ale brakuje dodatkowych pieniędzy lub zapewnienia tak długiego dofinansowania tej ścieżki, aby szpital lub jego organ założycielski zainwestowały w rozwój tego programu – mówił.

Więcej w Rzeczpospolita

Archiwum