23 listopada 2017

Dentobusy w koszyku świadczeń – jest już projekt

Ministerstwo zdrowia chce zmienić rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia poprzez umożliwienie realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych w dentobusaach.

Na dentobusy przeznaczono kwotę w wysokości około 24 mln zł. Pod koniec października Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia podpisał umowy z firmą Zeszuta na dostawę 16 sztuk pojazdów mechanicznych, marki Mercedes – Benz z wyposażeniem niezbędnym do świadczenia usług stomatologicznych. Ogólna wartość zakupu 23,95 mln zł.

Zmiany w rozporządzeniu polegają na określeniu świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego, które mogą być udzielane w dentobusie.

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Projekt dostępny tutaj.

Archiwum