29 stycznia 2018

Diagności po spotkaniu z Szumowskim

Minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się w piątek z przedstawicielami samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych.

Postulaty diagnostów laboratoryjnych dotyczą m.in. określenia ich roli w systemie. Chodzi np. o opracowanie wytycznych dot. wykonywania świadczeń, czyli określenie wymogu możliwości współpracy na wybranych oddziałach z diagnostą laboratoryjnym z tytułem specjalisty, by można było konsultować z nim kwestie doboru badań laboratoryjnych, czy też analizy i interpretacji otrzymanych wyników.

Wśród postulatów diagnostów jest ograniczenie dostępu do zawodu diagnosty laboratoryjnego, by byli to jedynie absolwenci kierunków medycznych, a nie np. kierunków przyrodniczych.

Więcej.

Archiwum