20 grudnia 2016

Dla tzw. sieci szpitali 91 proc. budżetu?

Od 1 lipca 2017 r. niemal wszystkie świadczenia szpitalne mają zabezpieczyć pacjentom placówki wytypowane przez ministra zdrowia. Resort przewiduje, że na ten cel skierowanych zostanie aż 91 proc. środków przeznaczanych na leczenie szpitalne.

Więcej na Rynek Zdrowia

Archiwum