8 czerwca 2015

Dlaczego w programie Karta Dużej Rodziny nie ma aptek?

GIF przypomina, powołując się na wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2012 roku, że reklamą apteki jest każdego rodzaju informacja zachęcająca do kupna produktu. A apteki w Polsce nie mogą się reklamować.

Kilka tysięcy aptek zadeklarowało chęć oferowania rodzinom wielodzietnym zniżek na zakup leków nieobjętych refundacją. Okazuje się, że wprowadzenia zniżek na leki nieobjęte refundacją dla rodzin wielodzietnych na podstawie Karty Dużej Rodziny w świetle obowiązujących przepisów jest niemożliwe. W opinii głównego inspektora farmaceutycznego przystąpienie aptek do Karty Dużej Rodziny wiąże się z działaniami promocyjnymi na ich rzecz, co jest prawnie zakazaną reklamą.

Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego: „działania mające na celu niesienie pomocy dla rodzin wielodzietnych nie mogą ani naruszać obowiązującego prawa, ani też zmierzać do jego obejścia.”

Więcej.

kj

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum