5 maja 2016

Do 8 maja przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu Supertalenty w Medycynie 2016

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia (do 39 roku życia) – lekarzy, którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w najbliższych latach.

Wygra osoba, która uzyska największą łączną liczbę punktów z trzech kategorii poddanych ocenie. Pod uwagę brane będą:

  • sukcesy w codziennej praktyce lekarskiej osiągnięcia naukowe (m.in. granty, stypendia, publikacje, nagrody);
  • zaangażowanie w działalność w przestrzeni publicznej (m.in. działalność charytatywna, związkowa, w stowarzyszeniach);
  • oraz perspektywy dalszego rozwoju (szanse na wpływy w sektorze ochrony zdrowia w najbliższych latach).

Kandydat nie musi spełniać wszystkich tych warunków.

Nagrodą dla osób, które zajmą pierwsze trzy miejsca w rankingu będą nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres: m.wysocka@pulsmedycyny.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej „Pulsu Medycyny”.  W tytule wiadomości należy wpisać Supertalenty 2016.

 

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum