22 stycznia 2019

E-recepta: Co z zasadami wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Jak informuje NIL, przedmiotem wielu wystąpień Okręgowych Zjazdów Lekarzy, Rad Lekarskich oraz dyskusji na posiedzeniach Komisji Izbowych jest kwestia zasad wystawiania recept po wejściu w życie obowiązku wystawienia e-recepty (styczeń 2020).

Zespół Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej informuje, że zagadnienie to jest uregulowane w art. 95b ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.2211).

Zgodnie z tym przepisem papierową postać mogą zachować recepty dla osoby wystawiającej (pro auctore) oraz recepty pro familiae, definiowane jako recepty wystawione dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej.

Więcej.

Forum dyskusyjne - napisz komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Archiwum