14 czerwca 2017

E-skierowania dopiero od 2021 r.

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiany dotyczą m.in. szczegółowych regulacji w zakresie rejestrów medycznych, ale także terminów wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RDM).

Nowelizacja przepisów przewiduje, że obowiązek wystawiania e-recept wejdzie w życie dopiero w styczniu 2020 r., a skierowania elektroniczne, które miały m.in. uporządkować i skrócić kolejki do lekarzy specjalistów jeszcze później – z początkiem 2021 r.

Eksperci zwracają uwagę także na zawężenie tego, co w ramach e-dokumentacji szpital będzie musiał wdrożyć. – W ustawie wprowadzono nową definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, ograniczono ją do kilku dokumentów jak skierowanie, karta informacyjna, wypis ze szpitala czy informacje dla lekarza kierującego POZ. Dla podmiotów całkowicie zinformatyzowanych może powodować to zamieszanie z określeniem obecnie prowadzonej dokumentacji, która wg poprzednich ustaw była elektroniczna, a według nowej nie jest – mówi Wiktor Pałys z Fundacji eHealth.ed.

Informację publikuje Gazeta Prawna

Archiwum