16 marca 2017

Efekt 500 zł na dziecko: To już pewne. Mamy baby boom.

Optymistyczne dane za styczeń pozwalają wysnuć wniosek, że w tym roku urodzi się ponad 400 tys. dzieci. Najwięcej od siedmiu lat.

Wstępne dane o urodzeniach za styczeń są lepsze od tych z analogicznego okresu ubiegłego roku. Trend wzrostowy potwierdzają informacje z dwóch źródeł: Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu PESEL. Jeśli tendencja się utrzyma, to w tym roku urodzi się ponad 400 tys. dzieci. Ostatni raz czwórkę z przodu zanotowano w 2010 r.

Więcej w Gazecie Prawnej

Archiwum